Wszystkie Prawa Zastrzeżone

 

DonerKing © 2015

 

Notka prawna

 

Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie donerking.pl ("Serwis www"), w tym jej

 

struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów

 

umieszczonych w Serwisie www, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają

 

ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy, przysługują Adamowi Kołodziejowi prowadzącemu działalność

 

gospodarczą pod firmą F.H.U. DONER KING ADAM KOŁODZIEJ w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 310, NIP

 

6852261881 (DONER KING) lub podmiotom trzecim na podstawie odrębne umowy z DONER KING (są

 

chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów).

 

Ponadto, DONER KING na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej donerking.pl posiada

 

wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu www, informacji, tekstów,

 

zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie www, w celu

 

wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w

 

publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody DONER KING

 

jest zabronione.

 

DONER KING zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się w Serwisie www oraz

 

poprawiania informacji zawartych w Serwisie www w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia

 

użytkowników sieci Internet. DONER KING nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron

 

internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których DONER KING nie przysługują jakiekolwiek prawa, do

 

których odsyłacze (linki) zostały zamieszczone w Serwisie www. W przypadku zamiaru zamieszczenia na innej

 

stronie internetowej w sieci Internet linku / linków lub jakichkolwiek odwołań do Serwisu www prosimy o

 

przesłanie informacji na adres DONER KING.

 

© 2015  Doner King    |    Wszelkie prawa zastrzeżone